Europa: Nederlander en/of Europeaan

Er gaat geen dag voorbij zonder een jobstijding uit Brussel. We raken ondergesneeuwd door de berichten over de economische malaise in Europa. Jarenlang waren Europa en de Europese Unie een gegeven, niet geliefd, maar wel aanvaard. Nu staan Europa en Europese Unie onder kritiek. ‘Eigen volk eerst’ steekt de kop op. Zijn de gemeenschappelijke oude idealen van vrijheid, tolerantie, solidariteit en verbondenheid sleets geworden? We kunnen ons afvragen of Europa meer is dan een los samenraapsel van landen. Wat maakt Europa tot Europa, wat bindt ons samen? Wanneer je buiten Europa verblijft ontdek je zoiets als Europese waarden en visie. We hebben een geschiedenis die Oost en West, Noord en Zuid bij alle grote verschillen samenbindt. Op vier avonden willen we laten zien wat het eigene is van ons continent. We willen ontdekken dat er wel degelijk gewerkt wordt aan doorbreking van vooroordelen en oprekking van het ‘wij en zij’-gevoel. Het dispuut over Europa wordt in de media vooral beperkt tot een economische kwestie. We willen graag een inhoudelijke bijdrage aan de discussie leveren en er ook de aandacht op vestigen dat stereotiepe beeldvorming een Europese verbondenheid in de weg staat.

Lezingen:

– Europa en zijn geschiedenis >>
– Europa: beeldvorming en beleid >>
– Verantwoordelijk burgerschap in Europa >>
– Europa en de Europese Unie >>

Europa: Nederlander en/of Europeaan