Europa en zijn geschiedenis

Europa heeft geen geografisch of historisch eenduidige grenzen. Wie of wat erbij horen is langzaam gegroeid. Er is dus ook niet één enkele Europese cultuur. Kenmerkend is een grote diversiteit. Wel gemeenschappelijk is de Romeins-christelijke traditie die in de 16e en 17e eeuw door de humanisten werd gerevitaliseerd. Tot de Europese identiteit horen verwondering en nieuwsgierigheid. Van de 10e tot de 19e eeuw groeide in Europa het concept ‘wereld’, doordat Europeanen metterdaad werelden verkenden. Zo werd Europa ook zelf gemaakt. Vrijheid krijgt gestalte in seculiere ontwikkeling van wetenschappen, techniek en politiek. Telkens weer stelt Europa zichzelf ter discussie.

Europa en zijn geschiedenis