Europa en de Europese Unie

De Europese Unie is ontstaan vanuit het besef na twee wereldoorlogen: “nooit meer oorlog”. Op deze gedachte is het Europese bouwwerk ter bevordering van welvaart / welzijn voor alle inwoners in Europa gevestigd. Met als resultaat een economische groei zoals nooit tevoren en later de ingevoerde Euro als monetaire eenheid voor 16 Europese landen. Maar de EU staat ook voor de bescherming van minderheden, voor een democratisch rechtstatelijk bestel en bevordering van regionale ontwikkeling. De grote culturele / maatschappelijke verscheiden-heid tussen de lidstaten, waardoor de ontwikkelingen ongelijktijdig verlopen, geeft echter ook veel problemen. Samen met de financiële crisis zijn zij debet aan de oplopende spanningen die zowel in eigen land als in de EU zo manifest zijn. Er lijkt een nationaal egoïsme te ontstaan dat een ernstige bedreiging voor de Europese Unie vormt. Wij gaan in deze lezing op zoek naar een Europese Unie die zowel werk maakt van het algemeen welzijn als ook recht doet aan de eigenheid en de mogelijkheden van al haar bewoners in de 21e eeuw.

Europa en de Europese Unie