Europa: beeldvorming en beleid

Het Europese Parlement roept het beeld van een reusachtige vergaderzaal op met vertegenwoordigers uit 28 landen met elkaar verbonden via de koptelefoon. Hoe is het mogelijk om met zo vele verschillende talen en culturen elkaar te verstaan en te komen tot een gezamenlijk beleid? In kranten, TV, film en sociale media worden Nederland en Europa in beelden gepresenteerd waarbij gebruik gemaakt wordt van cliché’s over ‘de’ Nederlander, ‘de’ Noord- en Zuideuropeaan en hun samenleving. Zij helpen ons de complexe en chaotische werkelijkheid te ordenen, maar zij laten ook zien wie er wel en wie er niet bij horen. Hoe gaat het Europese parlement intern en extern met cliché’s en vooroordelen om? Hoe wordt beeldvorming opgerekt en komt er een gemeenschappelijk beleid tot inclusief denken en Europees burgerschap tot stand?

Europa: beeldvorming en beleid