Elk naar eigen gave en mogelijkheden

Onmacht en onvermogen kunnen verkeren in het tegenovergestelde wanneer mensen zich uitgedaagd voelen naast de ander te gaan staan. Het kan gaan om daadwerkelijke hulp maar ook om de ander de ogen te openen voor voorheen onvermoede krachten. We zullen initiatieven zien waarin mensen gemobiliseerd worden eigen en andermans kracht te ontdekken. Het zijn plekken waar solidariteit een antwoord is en ieders individuele eigenheid/kwaliteit er mag zijn en tot bloei kan komen.

Elk naar eigen gave en mogelijkheden