Eindigheid

Gedurende ons bestaan worden wij met talrijke aspecten van onze eindigheid geconfronteerd. In deze cyclus houden wij ons bezig met dit fenomeen dat ons elke dag weer voor belangrijke vragen stelt. Het begrip eindigheid komt ons in eerste instantie voor als een abstract begrip. We kunnen er met de nodige distantie over nadenken en discussiëren. Maar door de ervaringen van iedere dag maakt dit abstract begrip plaats voor het besef van onze persoonlijke eindigheid. Op dit moment vindt er een heftige discussie plaats over voltooid leven, over het recht zelf te beslissen om zijn/haar leven te (laten) beëindigen. De ethische consequenties komen daarbij nauwelijks aan bod. Eindigheid en oneindigheid, tijd en eeuwigheid zijn oude filosofische begrippen waarmee door de eeuwen heen is geworsteld. Menszijn begint met eindigheid, waarin wij de vrijheid krijgen om te kiezen. Kunnen wij de spanning tussen voltooid leven en het verlangen naar oneindigheid begrijpen?

Lezingen:

Beleving van onze eindigheid >>
Bedreigde eindigheid of bedreigende oneindigheid? >>
Eindigheid en de tijd die voorbijgaat >>
Oneindigheid >>

Eindigheid