Eindigheid en de tijd die voorbijgaat

De tijd gaat voorbij, alles gaat voorbij, en daardoor lijkt het alsof we eerder ‘geleefd worden’ door de tijd dan dat we in de tijd leven. Volgens meerdere filosofen is er echter een bewustzijn van tijd en eindigheid, waarmee we aan de tijd vorm en zin geven. Dat is het bewustzijn van de dood. De dood is dan niet alleen aanwezig in ons bewustzijn als een negatieve ervaring van ‘dan is alles voorbij’, maar ook als een ‘positieve’ ervaring, waarin het leven een geheel wordt. Stel je voor dat het leven eindeloos in de tijd door zou gaan, nooit voorbij zou gaan! Juist omdat het dat niet doet, voelen we ons gedwongen vorm te geven aan het leven. Onze tijd- en eindigheidbeleving krijgt zodoende structuur en zin. We bespreken dit thema aan de hand van de filosofen Max Scheler en Hans Jonas.

Eindigheid en de tijd die voorbijgaat