Een moeder die niet hoedt

Verdrietig, teleurgesteld en woedend is gereageerd op de vele getuigenissen van seksueel misbruik in de kerken. De commissie Deetman heeft het drama van vele jonge mensen op schrift gesteld. Er zijn plannen gemaakt voor herstel en voor preventie. Welk kerkbegrip ligt ten grondslag aan een kerk die het gezag van haar ambtsdragers en instituut vooropstelt en geen zorg heeft voor haar kinderen? Een pastoraaltheologische bezinning op dader, slachtoffer en kerk.

Een moeder die niet hoedt