Een economie zonder groei?

De groei van het bruto nationaal product was altijd de norm. Kate Raworth stelt in haar bekende boek ‘De Donut Economie’ dat wij het denken in termen van groei van het bruto binnenlands product achter ons moeten laten. Ook de idee van de vrije markt komt onder kritiek te staan. Is de theorie van de ‘postgroei’-economen wel goed gefundeerd? Liggen de alternatieven zo scherp?

Een economie zonder groei?