Doolhof-labyrint: metafoor van de levensweg

Het beklimmen van een ladder en het gaan van een bepaalde weg zijn veel voorkomende beelden om de gang van de mens door het leven en wat hem daarbij allemaal kan overkomen te duiden. We vinden ze door de tijden heen wereldwijd in bijna alle culturen terug. Ze helpen ons de complexe, vaak tegenstrijdige ervaringen in en met het leven, de mooie en vreugdevolle, maar ook de gevaren, angsten en pijn betekenis te geven en te structureren. Binnen het algemene beeld van de weg zijn vervolgens een aantal specifieke metaforen te onderscheiden. Zo wordt het leven door mensen soms gezien als een queeste, een zoek- of ontdekkingstocht, als een terugkeer naar huis, als een pelgrimage, als een kruisweg, een gang door een ‘dal van tranen’. Ook opsluiting in en bevrijding uit een doolhof en het lopen van een labyrint zijn vaak gebruikte beelden om het leven te duiden en er enigszins vat op te krijgen. Deze reeks spitst zich toe op de thematiek van doolhof en labyrint. Het is een rijk thema dat zowel in levensbeschouwelijke en spirituele teksten als in de kunst een belangrijke bron van inspiratie is. In deze reeks zal dit op vier terreinen van kunst nader verkend en uitgediept worden.

Lezingen:

Doolhof-labyrint: cultuurhistorisch >>
Doolhof-labyrint in de filmkunst >>
Doolhof-labyrint bij Hella Haasse >>
Doolhof-labyrint muzikaal getoonzet >>

Doolhof-labyrint: metafoor van de levensweg