Doolhof-labyrint: cultuurhistorisch

In de eerste lezing wordt aandacht besteed aan de rijke cultureel-historische achtergronden en de wereldwijde verspreiding van de metafoor van het doolhof-labyrint. Daarbij worden twee ontwikkelingslijnen onderscheiden, de doolhof-lijn en de labyrint-lijn – doolhof en labyrint zijn namelijk niet hetzelfde. In dat verband zal vanzelfsprekend de vraag naar de oorsprong en de eventueel gemeenschappelijke grondslagen van beide aan de orde komen. Een en ander zal geïllustreerd worden met afbeeldingen uit de beeldende kunsten en de architectuur, inclusief tuin- en landschapsarchitectuur.

Doolhof-labyrint: cultuurhistorisch