Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Eckhartlezing

De Eckhartlezing is een jaarlijks terugkerende lezing geďnspireerd op het denken van Meister Eckhart (1260-1328), georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effatagemeenschap van de Stefanusparochie Nijmegen.

In 2019 is de Eckhartlezing gehouden op donderdag 16 mei, door Dr. Ria van den Brandt, onder de titel 'Op zoek naar de zielenvonk'. 

 

Eerdere lezingen in de Eckhart-cyclus:

2000: Prof. dr. C. Verhoeven: 'Scepsis'
2001: C. O. Jellema: 'Grote woorden'
2002: Drs. Désanne van Brederode: 'Hoeveel lichamen kan een mens verdragen?'
2003: Prof. dr. F. Maas: 'Een verleidelijk misverstand'
2004: Prof. dr. P. Nissen: 'De vele gezichten van de Middeleeuwse theologie'
2005: N. Tydeman: 'De afgrond waarin ik kijk en die mij aanstaart'
2006: Prof. dr. P. Raedts: 'Mystiek in gemeenschap'
2007: Drs. Marcel Braekers: 'Van vrouw tot maagd tot weduwe'
2008: Dr. Ria van den Brandt: 'Uit de schatkist van Etty Hillesum: Meister Eckhart'
2009: Dr. Gerard Visser: 'Wie iets prijsgeeft om Mijnentwil ...'
2010: Drs. Marika Meijer: 'Licht in de ziel'
2011: Prof. dr. Emilio Platti: 'Mystiek in de Islam'
2012: Prof. dr. Jaap Goedegebuure: 'Poëzie en Mystiek'
2013: Loet Swart: 'Meister Eckhart en de middeleeuwse mystiek'
2014: Dr. Annette van Dijk: 'Sijt fier te minne ende coene'
2015: Prof. dr. André van der Braak: 'Eckhart Zenmeester?'

2016: Symposium t.g.v. het 8 e eeuwfeest van de Orde der Dominicanen. Sprekers: Dr. Ignace D’hert O.P.: 'Wegwijzers in het labyrinth', Dr. Gerard Visser: 'In den beginne was het Woord' en Dr. Ria van den Brandt: 'De vonk slaat over'.

2017: Dr. G. Steunebrink: 'Mystiek en de dialoog van de religies'.

2018: Welmoed Vlieger: Het "waarom" van de vrijheid'.