Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Lezingen

Het Albertinumgenootschap organiseert elk jaar drie cycli van lezingen en één aparte lezing: de Eckhart-lezing, die jaarlijks in april/mei gehouden wordt.

De lezingen zijn gerangschikt aan de hand van thema's, waarbij er vier lezingen per thema worden gegeven.
Per jaar zijn er drie lezingencycli, bij voorkeur uit de volgende vier categorieen:

  1. Mystiek, spiritualiteit, geloof, 'God'
  2. Ethiek, sociale psychologie, existentiele thema's
  3. Cultuur, politiek/economie, maatschappelijke thema's
  4. Kerk, kerkgeschiedenis en varia


De lezingen zijn voor ieder toegankelijk. Het aantal toehoorders ligt rond de 50 (40 tot 70). Voor het bijwonen van een lezing (men kan iedere lezing afzonderlijk bezoeken) wordt een bijdrage gevraagd van 7 euro (incl. koffie of thee) per avond. Vrijwillige donaties voor het genootschap zijn altijd welkom. Enkele van de lezingencycli zijn naderhand in boekvorm uitgegeven.

                                


Selecteer hieronder een van de lezingencycli: