Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Albertinumgenootschap

Beschrijving

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen.
Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.
Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.
Lees verder ...

Op 28 september 2017 vierde het Albertinumgenootschap zijn vijfendertigjarig bestaan.

 

 

 

Let op: met ingang van 2018 beginnen alle lezingen om 19.30 uur!
Dit in verband met wijzigingen in het openbaar vervoer.

 

 

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap organiseert jaarlijks 3 cycli van vier lezingen. Daarnaast wordt elk jaar in mei de Eckhartlezing verzorgd in samenwerking met de Effatagemeenschap van de Stefanusparochie te Nijmegen.

De Eckhartlezing 2019 is gehouden op donderdag 16 mei 2019 door dr. Ria van den Brandt, met als titel: 'Op zoek naar de zielenvonk'. Dr. Ria van den Brandt is filosoof en als onderzoeker en opleidingssupervisor verbonden aan de Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. 
De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.

Lezingen jaargang 2018/ 2019:

  • Economie van het genoeg, op 20 en 27 september, en op 4 en 11 oktober 2018
  • Heilige Boeken, op 8, 15, 22 en 29 november 2018
  • Eindigheidop 14, 21 en 28 maart en 4 april 2019
     
Er is hier een korte beschrijving beschikbaar van de foto's bovenaan deze pagina.

 


Selecteer hieronder een van de lezingencycli: