Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Albertinumgenootschap

Beschrijving

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen.
Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.
Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.
Lees verder ...

Op 28 september 2017 vierde het Albertinumgenootschap zijn vijfendertigjarig bestaan.

 

 

 

Let op: met ingang van 2018 beginnen alle lezingen om 19.30 uur!
Dit in verband met wijzigingen in het openbaar vervoer.

 

 

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap organiseert jaarlijks 3 cycli van vier lezingen. Daarnaast wordt elk jaar in mei de Eckhartlezing verzorgd in samenwerking met de Effatagemeenschap van de Stefanusparochie te Nijmegen.

De Eckhartlezing 2019 zal worden gehouden op donderdag 16 mei 2019, om 19.30 uur, door dr. Ria van den Brandt. Dr. Ria van den Brandt is senior onderzoeker vergelijkende godsdienstwetenschap aan de faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen.

De Eckhartlezing 2018 is gehouden door Welmoed Vlieger, onder de titel 'Het waarom van de vrijheid'. Over onze individuele vrijheid hebben we op het eerste gezicht weinig te klagen. Vrijheidsrechten zijn in onze moderne samenleving essentiel en maken het mogelijk het leven heheel naar eigen inzicht vorm te geven. Tegelijk lijken we voorbij te gaan aan de vraag wat nu eigenlijk de inhoudelijke rechtvaardiging is voor die zo fel begeerde vrijheid. Wat zijn de dieperliggende bronnen waaruit we deze hoge waarde putten? En kunnen wij mensen de vrijheid eigenlijk wel aan? Aan de hand van het gedachtegoed van Dostojewski en Meister Eckhart is tijdens deze lezing een nieuw en ander perspectief op het vrijheidsbegrip naar voren gebracht, waarin 'ontvankelijkheid' de sleutel is.

In 2017 werd de Eckhartlezing gehouden door dr. G. Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Het thema was Mystiek en de dialoog van de religies (voor de tekst: klik hier).

Lezingen jaargang 2018/ 2019:

  • Economie van het genoeg, op 20 en 27 september, en op 4 en 11 oktober 2018
  • Heilige Boeken, op 8, 15, 22 en 29 november 2018
  • Eindigheidop 14, 21 en 28 maart en 4 april 2019
     
Er is hier een korte beschrijving beschikbaar van de foto's bovenaan deze pagina.

 


Selecteer hieronder een van de lezingencycli: