Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Het Albertinumgenootschap

Binnentuin Albertinum in NijmegenHet Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde/beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit het geloof dat de beweging van St. Dominicus ook in onze dagen nog zeggingskracht heeft.

In september 2017 viert het genootschap zijn 35-jarig bestaan.

De inspiratie van Dominicus en Albertus
Dominicus was een inspirerend mens. Als kanunnik raakte hij op zijn reis door Zuid-Frankrijk in gesprek met de waard van een herberg. Deze waard was aanhanger van de katharen (door de Kerk verboden stroming). Na een nacht debatteren is de kathaar minder ketters en Dominicus meer kathaars geworden, zo gaat het verhaal.
De christelijke traditie waarin Dominicus stond weerhield hem niet te luisteren naar de katharen en van hen te leren. Daarbij bleef hij trouw aan zijn eigen geloof.
Het is deze openheid en het respect voor nieuwe ontwikkelingen, in Dominicus begonnen, die de Dominicanen en in hun navolging ook het St. DominicusAlbertinumgenootschap hebben geïnspireerd en die ze willen uitdragen. Heden ten dage willen ze zich bezinnen op en in gesprek gaan met nieuwe stromingen om zo te zoeken naar wat waarheid zou kunnen zijn.

Ofschoon het Albertinumgenootschap het christelijk gedachtengoed wil uitdragen weet het onder zijn leden zowel mensen met een christelijke als mensen met een niet-religieuze achtergrond. Onder hen zijn dominicanen en ex-dominicanen met pastorale ervaring in de westerse en de derde wereld. Er zijn leden die werkzaam zijn (geweest) in onderzoek, onderwijs en/of sociale sector. Met als achtergrond o.a. filosofie, theologie, sociale en/of natuurwetenschappen

Doelstelling/taken
Het genootschap bestaat uit een groep van achttien mensen. Zij willen zich bezinnen op - en in gesprek gaan met - nieuwe stromingen in maatschappij, wetenschap en religie, zelf staande in de christelijke traditie. Zij doen dat door jaarlijks drie cycli van vier lezingen te organiseren. Daarnaast vindt jaarlijks de Eckhart-lezing plaats in mei; indachtig de mysticus Meister Eckhart, een van de beroemde dominicanen uit de vroege geschiedenis van de Orde.
Enkele van de lezingencycli zijn naderhand in boekvorm uitgegeven.

 

Foto's: Binnentuin Albertinum en Fresco St. Dominicus in kapittelzaal S. Domingo-klooster Bologna

 

Voorzitter Albertinumgenootschap: Dr. Paul Juffermans

Folders en informatie: info@albertinumgenootschap.nl

Ans Metz, Prof. v. d. Heijdenstraat 36, 6524 PX Nijmegen, 024-3228285;

Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A, 6581 XW Malden, 024-3581963.