Homepage

Genootschap

Lezingen

Route

Publicaties

Links

Eckhartlezing

De Eckhartlezing is een jaarlijks terugkerende lezing geïnspireerd op het denken van Meister Eckhart (1260-1328), georganiseerd door het Albertinumgenootschap in samenwerking met de Effatagemeenschap van de Stefanusparochie Nijmegen.

In 2017 is de Eckhartlezing gehouden op donderdag 18 mei, door dr. G. Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit. Het thema was Mystiek en de dialoog van de religies

Mystiek, en daarmee spiritualiteit in brede zin, komt in alle religies voor en lijkt ze te verbinden in een besef van een alle grenzen overschrijdende transcendente werkelijk­heid. Is de mystiek vanwege deze grensoverschrijding dan niet bij uitstek het geschikte voertuig voor de dialoog tussen de religies? Toch geeft de mystiek zowel tussen de religies als binnen de religies zelf weer aanleiding tot vragen en discussie.Bijvoorbeeld tot de vraag hoe de mystiek zich verhoudt tot het geloof in een persoonlijke God, tot pantheïsme of zelfs tot atheïsme. De mystiek is ook altijd ingebed in een voor de verschillende religies uiteenlopende sociale en politieke context. Dit alles geeft al aan dat de dialoog tussen de religies op meerdere niveaus gevoerd moet worden. Zo kan deze dialoog geplaatst worden op het niveau van de - vanuit de verschillende religies ontwik­kelde - theologie. Ze kan ook beschouwd worden vanuit door verschillende religies opgezette, gemeenschappelijke sociale projecten. Of ze kan een rol spelen binnen het alledaagse samenleven van mensen met een verschillende religieuze achtergrond. Het specifieke van de mystiek ligt voor de spreker in de doordringing van de beleving van transcendentie tot in de poriën van de emotie en de ervaring. Hierin blijkt niet alleen het grensoverschrijdende karakter van transcendentie, maar ook van de menselijke persoon. Is dat niet een basis voor een dialoog op alle fronten?   
Voor de volledige tekst van de lezing: zie de link op de homepage.

 

Eerdere lezingen in de Eckhart-cyclus:

2000: Prof. dr. C. Verhoeven: 'Scepsis'
2001: C. O. Jellema: 'Grote woorden'
2002: Drs. Désanne van Brederode: 'Hoeveel lichamen kan een mens verdragen?'
2003: Prof. dr. F. Maas: 'Een verleidelijk misverstand'
2004: Prof. dr. P. Nissen: 'De vele gezichten van de Middeleeuwse theologie'
2005: N. Tydeman: 'De afgrond waarin ik kijk en die mij aanstaart'
2006: Prof. dr. P. Raedts: 'Mystiek in gemeenschap'
2007: Drs. Marcel Braekers: 'Van vrouw tot maagd tot weduwe'
2008: Dr. Ria van den Brandt: 'Uit de schatkist van Etty Hillesum: Meister Eckhart'
2009: Dr. Gerard Visser: 'Wie iets prijsgeeft om Mijnentwil ...'
2010: Drs. Marika Meijer: 'Licht in de ziel'
2011: Prof. dr. Emilio Platti: 'Mystiek in de Islam'
2012: Prof. dr. Jaap Goedegebuure: 'Poëzie en Mystiek'
2013: Loet Swart: 'Meister Eckhart en de middeleeuwse mystiek'
2014: Dr. Annette van Dijk: 'Sijt fier te minne ende coene'
2015: Prof. dr. André van der Braak: 'Eckhart Zenmeester?'

2016: Symposium t.g.v. het 8 e eeuwfeest van de Orde der Dominicanen. Sprekers: Dr. Ignace D’hert O.P.: 'Wegwijzers in het labyrinth'

          Dr. Gerard Visser: 'In den beginne was het Woord' en Dr. Ria van den Brandt: 'De vonk slaat over'.