Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Waarden en tradities in christelijke context

5 maart 2020
, Na de eerste lezing is de rest van de cyclus afgelast vanwege het corona-virus


Waarden zijn de dieperliggende motieven voor onze houding in ons persoonlijk en maatschappelijk leven. Veel waarden zijn in beweging, hetgeen op talrijke manieren tot uitdrukking komt. Sommige waarden zijn in verval, andere komen terug. Bepaalde waarden willen wij handhaven.
Tradities hangen hiermee nauw samen. Traditie is het overdragen van geestelijk bezit en cultuurgoederen van generatie op generatie. Tradities worden nu eens geprezen, dan weer overboord gegooid.
In vier lezingen worden waarden en tradities vanuit diverse invalshoeken geanalyseerd en besproken, toegespitst op de christelijke context in onze samenleving. Ingegaan wordt op de dynamiek in rituelen of afwezigheid ervan, op de vraag of de christelijke sociale leer wel of geen houvast biedt, hoe in de politiek de burgerlijke waarden al dan niet geherwaardeerd worden. De lezingencyclus wordt afgesloten met een persoonlijk verhaal van een dominicanes over de beleving van kerkelijke en religieuze tradities.


Jaargang: 2019 - 2020, 
3e cyclus Klik hier voor de lezingen in deze cyclus