Homepage

Genootschap

Lezingen

Nieuwsbrief

Route

Publicaties

Links

Spreken over de ziel in 'neuro-tijd'

1 maart 2018


Het begrip Ďzielí is de laatste halve eeuw flink onder druk komen te staan. Veel traditionele, filosofische en theologische concepten en voorstellingen ten aanzien van de ziel zijn minder vanzelfsprekend geworden. En toenemende kennis vanuit de evolutionaire biologie en de neurowetenschappen maken het volgens velen mogelijk, het leven en de ziel (geest) op den duur helemaal te verklaren vanuit het zelf-organiserend vermogen van de materie. Volgens deze opvatting zijn het dus louter materiŽle processen die - van onderop Ė steeds complexere organische en mentale vormen, systemen genereren. Waarom zouden we het dan nog over ziel (geest) hebben? Een ten opzichte van de materie eigenstandige ziel (geest) zou dan niet meer bestaan.
Maar kunnen persoon-zijn, individualiteit, vrijheid, onsterfelijkheid, moraal, religie, cultuur, kunst et cetera, al die typisch menselijke eigenschappen en werken, volledig herleid en begrepen worden vanuit puur materiŽle, lichamelijke processen en organisatievormen? Kan het begrip 'ziel' daarbij een betekenisvolle rol spelen en zo ja, hoe moeten we 'ziel' dan verstaan? Dit zijn de kernvragen van de vier lezingen van deze cyclus.


Jaargang: 2017 - 2018, 
3e cyclus Klik hier voor de lezingen in deze cyclus