Democratie en godsdienstvrijheid

Door moeilijkheden met de islam zijn ideeën van de scheiding van kerk en staat en van godsdienstvrijheid weer hoog op de agenda gekomen. Volgens sommigen erkent de islam die scheiding niet. De PVV wil de koran in Nederland daarom verbieden. Maar dat druist weer in tegen het beginsel van godsdienstvrijheid. Ook christelijke partijen voelen zich bedreigd door de vaak geuite gedachte dat religie iets moet zijn voor achter de voordeur, waarbij het publieke karakter van de religie dreigt te worden miskend. Daarbij is de vraag aan de orde tot hoever de in de grondwet vastgelegde vrijheid van godsdienst mag gaan en wie de marges van deze vrijheid vaststelt.

Democratie en godsdienstvrijheid