De ziel en de menselijke vrijheid

Uit neurowetenschappelijk onderzoek blijkt dat ons geestelijk functioneren afhankelijk is van onze fysieke hersenen. Ondermijnt dat niet een zinnig spreken over ziel en menselijke vrijheid? Spraakmakende boektitels spreken bijvoorbeeld van de ‘illusie’ van de vrije wil. Nu is in de loop der eeuwen de vrijheid van de mens en haar reikwijdte wel vaker ‘in Frage gestellt’, maar onder invloed van het huidige neuro-onderzoek is de twijfel aan de realiteit van de menselijke vrijheid bij velen omgeslagen in een aperte ontkenning. Komt daarmee ook de menselijke morele verant-woordelijkheid niet op losse schroeven te staan? In deze lezing willen we nagaan, hoe recht te doen aan zowel de neurowetenschappelijke als de theologisch-filosofische inzichten omtrent ziel, vrijheid en moraliteit.

De ziel en de menselijke vrijheid