De ziel doorheen de tijd

Het woord ‘ziel’ en daarvan afgeleide begrippen en uitdrukkingen behoren tot het dagelijkse vocabulaire, maar worden vaak heel verschillend ingevuld of als synoniem gebruikt voor bewustzijn, geest, levensbeginsel. Ook de filosofische, religieuze en wetenschappelijke opvattingen over de ziel lopen uiteen. Deze lezing wil ons helpen hier enige structuur in aan te brengen. In een duo-presentatie zal een historisch overzicht worden geboden van de belangrijkste momenten in de ontwikkeling van het zielsbegrip. Daarbij wordt ruim aandacht besteed aan de (zowel radicaal afwijzende als gematigde) kritiek erop vanuit de moderne neurowetenschap.

De ziel doorheen de tijd