De zeggingskracht van heilige boeken

Wij mensen zoeken waarheid, maar de waarheid in heilige boeken is van een andere orde dan de waarheid van wetenschappen. In deze lezing gaan we in op het waarheidsbegrip van heilige boeken in deze tijd en daarmee op de zeggingskracht van die boeken voor ons.

De zeggingskracht van heilige boeken