De wereldburger

Wat houdt wereldburgerschap (kosmopolitisme) in? Wat zijn de antropologische en ethische grondslagen ervan? Het eerste deel van de lezing schetst de historische en filosofische wortels van wereldburgerschap met als belangrijke eerste etappes het denken van de Stoa en de universalistische strekking van het christendom. Onomstreden is het begrip ‘wereldburgerschap’ evenwel niet. Dat blijkt in het tweede deel van de lezing. Critici vinden het concept abstract, utopisch en misleidend: individuen ontlenen hun identiteit immers mede aan de specifieke plaats en gemeenschap, waarin ze geboren en geworteld zijn. Het gaat hier overigens niet om een slechts vrijblijvende filosofische discussie. Het juridisch krachtig onderbouwde mensenrechtendiscours is niet te begrijpen zonder de notie van wereldburgerschap (Hirsch Ballin). Kosmopolitisme als kritisch politiek-juridisch ideaal is van groot belang in een tijd met een neiging politiek te bedrijven vanuit een sterk nationaal identiteitsdenken.

De wereldburger