De weg van verbondenheid

In het verleden stond het christelijke geloof tegenover andere religies. Zo wisten westerse missionarissen een gering aantal Japanners te overtuigen dat het christendom superieur was aan andere godsdiensten. Die Japanners betaalden een pijnlijke prijs omdat zij vervreemd werden van hun oorspronkelijk geestelijk milieu en hun familie. Schokkend voor hen was dat er in hun ogen christenen waren die met het zenboeddhisme flirtten, ja zelfs de zen in Europa en Amerika propageerden. In deze lezing wordt de historisch-metafysische kloof tussen religies en de situatie in Japan geschetst, maar tevens gezocht naar een gemeenschappelijke grond en daarmee een betekenisvolle weg van verbondenheid.

De weg van verbondenheid