De vreemdeling: bedreiging of uitdaging

Zelfs gevestigde samenlevingen als de onze zijn voortdurend op zoek naar hun eigen identiteit. In veranderde omstandigheden moeten zij hun voorstellingen en idealen daaromtrent bijstellen. Anderen, mensen van buiten, vreemdelingen, kunnen in dit proces een waardevolle factor zijn. Maar het andere, de vreemdeling – zeker wanneer die in groten getale op ons afkomt – verontrust ook. Er bestaat zorg om het behoud van de eigen cultuur en de economische zekerheden. Die spanning van uitdaging en dreiging vormt de kern van deze reeks. In de cyclus wordt een aantal fundamentele houdingen tegenover de vreemdeling onder de loep genomen. Allereerst: de vreemdeling als gast. Hoe ver reikt de geboden gastvrijheid? In de tweede plaats de vreemdeling die om economische redenen is binnengehaald: de gastarbeider. Wordt hem ruimte geboden voor zijn eigen cultuur en dat gedurende opeenvolgende generaties? Vervolgens de vluchteling die om asiel vraagt. Wordt aan zo iemand een nieuw thuis gegund? Mensen van het ontvangende land kunnen ervoor kiezen zich op te sluiten in de vermeende eigen identiteit en al het vreemde af te wijzen. Biedt de notie van wereldburgerschap een uitweg? Is de wereldburger, iemand die zich overal thuis voelt, een realistisch perspectief of slechts een utopisch ideaal?

Lezingen:

De gast en de gastvrijheid >>
De gastarbeider >>
De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten >>
De wereldburger >>

De vreemdeling: bedreiging of uitdaging