De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten

De vluchtelingenstroom die een crisis binnen de EU veroorzaakt, komt voor een groot deel uit het Midden-Oosten. Mensen die hun land moeten ontvluchten vanwege onderdrukking of levensbedreiging kunnen een beroep doen op asiel in een ander, veilig land. Juridische en morele normen verplichten het gastland om vluchtelingen op te nemen. Dat geldt zeker ook voor de bedreigde christelijke vluchtelingen uit Syrië. Wat mogen zij van Europa, Nederland verwachten? En welke rol spelen hier reeds bestaande Syrisch-christelijke gemeenschappen in de opvang van de nieuwkomers?

De vluchteling: christenen uit het Midden-Oosten