De vele gezichten van het kwaad

Albertinumlezingen 2019 – 2020, 2e cyclus, november 2019

De vele gezichten van het kwaad

Het kwaad heeft zich in de geschiedenis van de mensheid in vele vormen voorgedaan. Enerzijds zijn er de verschijningsvormen van het kwaad die verband houden met de eindigheid en kwetsbaarheid van de mens: psychisch en lichamelijk lijden, ongevallen, rampen van allerlei aard enzovoort. Men kan hier spreken van natuurlijk kwaad dat onlosmakelijk verbonden is met de condition humaine. Anderzijds zijn er de vormen van het kwaad die mensen elkaar aandoen zoals psychisch en lichamelijk geweld, onderdrukking, bedrog en onrecht. Men kan hier spreken van moreel kwaad. Het kwaad blijkt een weerbarstig thema te zijn, waarbij vele vragen in het vizier komen zoals: wat is de oorsprong van het kwaad? Hoe diep is het kwaad geworteld in de mens? Hoe kan het kwaad zich verspreiden in een samenleving en hoe kan het individu zich daartegen weren? Is de mens zelf verantwoordelijk voor het kwaad en/of overkomt het hem of haar? Vanuit vier verschillende perspectieven zal een licht worden geworpen op het kwaad: het perspectief van de mythe, de schilderkunst, de literatuur en tenslotte de filosofie. Daarbij zullen verschillende auteurs en denkers aan het woord komen naast mensen uit de praktijk.

Lezingen:

Mythen van het kwaad >>
Gezichten van het kwaad verbeeld >>
Het thema van het kwaad bij Dostojevski  >>
De banaliteit van het kwaad bij Hannah Arendt >>

De vele gezichten van het kwaad