De natiestaat en de Europese Unie

De laatste tijd lijkt er een toenemende spanning waar te nemen tussen de belangen van de natiestaten en de Europese Unie, mede onder invloed van een opkomend nationalisme en populisme. Het project van de EU lijkt niet alleen tot stilstand te zijn gekomen, maar er is zelfs sprake van desintegratie met als voorlopig dieptepunt de Brexit. Deze nationalistische reacties lijken zich te keren tegen een proces van globalisering en integratie dat tot voor kort als onvermijdelijk werd beschouwd. Hoe moet de EU zich verhouden tot dit moderne nationalisme en is zij er ook niet zelf voor een deel debet aan? Want hoe democratisch is de EU zelf en wat is eigenlijk haar status?

De natiestaat en de Europese Unie