De maakbaarheid van het leven

Het thema van mogelijke schaduwkanten van wetenschappelijke vooruitgang speelt met name een rol op het terrein van de biomedische wetenschappen. We kunnen daarbij denken aan technologieën die een verbetering van de mens beogen, zoals genetische modificatie, embryoselectie en cosmetische chirurgie. Als de mens meer en meer voorwerp wordt van medisch-technische manipulatie, wat zijn dan de morele gevaren van deze ontwikkelingen? Hoe moet tegen deze ogenschijnlijke overmoed worden aangekeken?

De maakbaarheid van het leven