De kwetsbaarheid van de democratie

In onze tijd gaan steeds meer stemmen op, die wijzen op de groeiende kloof tussen de gevestigde politieke elite en de bevolking. Sommigen trekken hieruit de conclusie dat ons huidig democratisch bestel grote gebreken vertoont en nodig aan hervormingen toe is. Zij denken daarbij bijvoorbeeld aan het houden van raadgevende of bindende referenda. Tegenstanders van referenda wijzen erop dat kiezers slecht geïnformeerd zijn en eigenlijk niet goed weten waarover ze stemmen. Als voorbeelden worden genoemd: het Oekraïne-referendum en de Brexit. Voorts is er onmiskenbaar sprake van opkomend populisme. De verkiezing van president Trump in de Verenigde Staten, de opkomst van populistische partijen als de PVV in Nederland, het Front National in Frankrijk en de Alternative für Deutschland (AfD) in Duitsland zijn tekenen aan de wand. Wordt de democratie door deze ontwikkelingen bedreigd en hoe kwetsbaar is zij?

Lezingen:

Wat betekent democratie? >>
Democratie en godsdienstvrijheid >>
De natiestaat en de Europese Unie >>
Versterking van de democratie >>

De kwetsbaarheid van de democratie