De groei moet eruit!

Het groeimodel in de economie staat onder zware druk. Het levert niet wat het volgens de economen zou moeten leveren. De sociale gelijkheid, zo leert Thomas Piketty, is in de moderne groeiende economieën eerder afgenomen dan toegenomen. Ook past de bescherming van het milieu niet in het groeimodel van de economie, zo stelt Kate Raworth met andere ‘postgroei’-economen in haar ‘Donut Economie’. Groene groei bestaat niet! Daarom moeten we toe naar een radicaal andere economie. Daarin moeten niet alleen de grondrechten van de mens gerealiseerd worden, maar ook de natuur en het milieu worden gerespecteerd. Wat vergt dit van de nieuwe organisatie van arbeid, economie en politiek? Nog radicaler: welke mentaliteitsverandering wordt verwacht van producent en consument? Iedereen is ‘econoom in zijn eigen verantwoordelijkheid’, zo stelt Kate Raworth. Misschien is hiervoor een spirituele revolutie vereist. Grenzen aan de groei kunnen alleen gesteld worden vanuit een spiritualiteit van het genoeg, een nieuwe spirituele houding tegenover de menselijke én de niet-menselijke natuur. Ook de encycliek ‘Laudato Si’ van paus Franciscus heeft daarop gewezen. ‘Genoeg’ geeft enerzijds een grens aan, maar wijst anderzijds misschien ook naar nieuwe mogelijkheden.

Lezingen:

Een economie zonder groei? >>
Naar een economie in een sociale context >>
Filosofie en een spiritualiteit van de ecologie >>
Theologie en de spiritualiteit van het genoeg. >>

De groei moet eruit!