De gastarbeider

De zogeheten gastarbeiders zijn vaak alles behalve gast; zij zijn primair als arbeiders West-Europa binnengehaald. Met name gastarbeiders uit Turkije en Marokko zijn veelal niet teruggekeerd naar hun thuisland maar hebben zich met hun gezinnen blijvend in Nederland gevestigd. In deze lezing wordt uiteengezet hoe mensen van Turkse afkomst met hun eigen leefwijze en religie zich een plaats hebben verworven in de Nederlandse samenleving en hoe zij hun Nederlandse en Turkse identiteit beleven. Voelen zij zich nog vreemdelingen; worden zij door Nederlanders nog zo gezien? Heeft de actuele situatie in Turkije daarin verandering gebracht? En hoe ervaren zij de huidige instroom van migranten naar Nederland?

De gastarbeider