De gast en de gastvrijheid

Gastvrijheid is voor sommige culturen en religies een vanzelfsprekend gebod. De filosoof Jacques Derrida wijst op een belangrijke tegenstelling in gastvrijheid: aan de ene kant is er de onvoorwaardelijke, onbeperkte gastvrijheid; aan de andere kant staat een gastvrijheid waarbij voorwaarden, plichten en grenzen als wettelijke vereisten gesteld worden. De filosofe Julia Kristeva benadert de problematiek anders. Zij benadrukt dat de meeste mensen doorgaans bang zijn voor de vreemdeling ofwel voor ’het andere’ dat zijzelf niet zijn. De vreemdeling bestaat in de eerste plaats in onszelf. Die moet eerst geaccepteerd worden wil men gastvrij kunnen zijn.

De gast en de gastvrijheid