De cultus van de mensenrechten

Zaken als migratie en de rechten van de mens hebben sinds de Tweede Wereldoorlog geleid tot veel grensoverschrijdende verdragen en beleidsafspraken. Daarbij heeft het Westen zich in de ogen van velen alle zorgen van de wereld op de hals gehaald. Ook houdt het volgens hen tot nu toe uitverkoop ten koste van de eigen bevolking, door ruimhartig voorrang te geven aan de hulpbehoevende medemens. ‘Van de globalisten mogen we niets meer’ en ‘migranten gaan altijd voor’, aldus de antiglobalisten. En wellicht erger nog: wie er iets van zegt, heeft ‘het’ niet begrepen.
Deze lezing gaat in op de grondslagen van migratie en de rechten van de mens. De zorgen van de antiglobalisten worden onderworpen aan een serieuze en open inspectie.

De cultus van de mensenrechten