Christelijke uitvaartrituelen in onze tijd

Min of meer vertrouwde teksten, symbolen en rituelen kunnen troost bieden bij het afscheid van een dierbare. Dat is de kracht van de christelijke uitvaartliturgie, ook of zelfs juist in een tijd waarin de kerk haar vanzelfsprekendheid heeft verloren. De kerkelijke viering van het afscheid heeft een ontwikkeling doorgemaakt. Ooit vormde zij één lang liturgisch ritueel dat de stervende en de nabestaanden begeleidde vanaf het sterfbed tot het sluiten van het graf. Nu is het leven van de overledene centraal komen te staan: wie hij of zij was en hoe we hem of haar graag in herinnering willen houden. Daarmee is de uitvaart persoonlijker geworden. Maar tegelijk blijft zij een getuigenis van het geloof dat het leven sterker is dan de dood.

Christelijke uitvaartrituelen in onze tijd