Christelijke sociale leer in beweging

Spreker: Mgr. dr. Gerard de Korte, bisschop van ‘s-Hertogenbosch

Datum: mogelijk november 2020, exacte datum volgt.

De sociale leer van de katholieke kerk is een verzameling leerstellingen, die de kerk heeft ontwikkeld over vragen als armoede en rijkdom, economie, sociale instituties en de rol van de staat. Deze leer kreeg eind 19e eeuw vorm in de encycliek Rerum Novarum en heeft sindsdien diverse aanpassingen in formulering gehad, gebonden aan de maatschappelijke situatie, zoals duurzaamheid in de encycliek Laudato Si. De christelijke sociale leer heeft altijd nadruk gelegd op sociale verbanden. Elementen als menselijke waardigheid, solidariteit en subsidiariteit staan centraal. Ook vanuit het protestantisme zien we dezelfde elementen, zij het met accentverschillen. Vraag is wat de christelijke leer na de ontzuiling, in een tijd van individualisme en neoliberalisme, ons nog te vertellen heeft.

 

Christelijke sociale leer in beweging