Christelijke getuigenis in tegenspraak?

Het christelijk getuigenis in de publieke ruimte klinkt zwak de laatste jaren. Sommigen willen dat getuigenis liefst helemaal naar de privésfeer verbannen. Maar dan opeens toont het zich, ondanks alles, op soms ontroerende wijze. Pater Frans van der Lugt wilde bij zijn gemeenschap in Syrië blijven en is vermoord. Hij heeft zijn leven gegeven voor zijn mensen. Angela Merkel voelde zich verplicht tot een grootmoedige vluchtelingenpolitiek vanwege het christendemocratische karakter van haar partij. Paus Franciscus maakt indruk met zijn optie voor de armen. Moeder Teresa, hèt publieke icoon van christelijke barmhartigheid, wordt binnenkort heilig verklaard. Toch worden bij al deze getuigenissen kanttekeningen gemaakt. Moeder Teresa roept veel weerstand op bij moderne gelovige mensen. Met welk recht spreekt de paus over politiek en economie? Angela Merkel wordt bedolven onder kritiek. De politieke keuzes van Pater Frans van der Lugt zijn voor discussie vatbaar. De spanning tussen christelijk ideaal en werkelijkheid, tussen principe en inschatting van de mogelijkheden van de gegeven situatie bepaalde hun keuzes die daarom ook afwijzing kunnen oproepen. Blijft hun christelijke getuigenis ondanks alles toch overeind? Aan dit getuigenis van deze uitzonderlijke mensen is deze serie lezingen gewijd.

Lezingen:

Paus Franciscus >>
Angela Merkel >>
Pater Frans van der Lugt s.j. >>
Moeder Teresa >>

Christelijke getuigenis in tegenspraak?