Kerk, kerkgeschiedenis en varia

Kerk en ambt

Het instituut kerk met zijn ambtelijke structuur is altijd ingebed in de samenleving waarvan het deel uitmaakt. Hoe reageert de kerk op allerlei veranderingsprocessen waaraan onze samenleving onderhevig is (individualisering, democratisering, gelijkberechtiging van mannen en vrouwen enzovoort)? Is er sprake