Bedreigde eindigheid of bedreigende oneindigheid?

Ondanks de toenemende levensverwachting neemt ook de angst voor ziekten als dementie en voor het levenseinde sterk toe. In deze lezing wordt de stand van zaken over het stoppen van veroudering en verouderingsziekten zoals dementie verhelderd. Wat zijn de kansen hierop, wat mogen we wel en wat mogen we niet verwachten binnen tien jaar? Olde Rikkert presenteert de wetenschappelijke feiten vanuit zijn missie om de zorg voor ouderen meer te richten op de unieke persoon, op diens welzijn en op maatschappelijke doelmatigheid. Onsterfelijkheid noch sterven op recept zijn op korte termijn te verwachten, maar we staan allerminst met lege handen!

Bedreigde eindigheid of bedreigende oneindigheid?