Bedreigd vertrouwen

Argwaan en achterdocht jegens instituties en instanties: ze zijn de laatste jaren gegroeid, en niet zo weinig ook. Almaar nieuwe berichten over disfunctionerende personen en processen bij de overheid, het bankwezen, de politiek, justitie, wetenschap, onderwijsinstellingen, woningcorporaties en in de kerken: wie valt er nog te vertrouwen? In deze lezingencyclus nemen we het bedreigde vertrouwen in het vizier. Daarbij komen drie sectoren in de samenleving aan bod: veiligheid en terrorisme, de bankwereld en zijn crisis, en misbruik binnen de kerk. Hoe ontstond het wantrouwen? Zijn er wegen tot herstel? Niet onbelangrijk is hier onze binnenwereld: wat zeggen onze angsten voor de buitenwereld over ons? Hoe die te onderkennen en te hanteren?

Lezingen:

– Veiligheid: een waanidee? >>
– Geld: een kwestie van vertrouwen >>
– Een moeder die niet hoedt >>
– Onze angsten >>

Bedreigd vertrouwen