Ayn Rand

Ayn Rand wordt wel beschouwd als een van de belangrijkste pleitbezorgers van het neoliberalisme: een economische en politieke stroming die de laatste decennia een dominante rol speelt. Daarin wordt de nadruk gelegd op het marktdenken, anti-overheid, het aanprijzen van de zegeningen van het egocentrisme en het individualisme. Haar belangrijkste werken zijn De eeuwige bron en De kracht van Atlantis. Tot haar bewonderaars behoort onder meer Alan Greenspan, voormalig voorzitter van de Federale Bank van de VS. Zij gaat uit van een mensbeeld waarin de deugd van het egoïsme en de zelfredzaamheid centraal staat.

Ayn Rand