Architectuur: ontwerpen voor plekken van verbondenheid

Initiatieven tot meer gemeenschapsvorming en duurzaam wonen hebben architecten nodig die deze initiatieven begrijpen en kunnen vormgeven. Zo heeft het Meergeneratie Woonproject Nijmegen de architect Huub van Laarhoven ingeschakeld om ontwerpen te maken voor een wijk waar mensen van nul tot honderd+ met aandacht voor bezinning kunnen wonen in een gemeenschappelijk gebied. De grondslag voor zijn ontwerpen vindt Van Laarhoven in het begrip harmonie, geïnspireerd door de natuur. In zijn lezing met beelden zal hij uitleggen hoe deze architectuur behulpzaam kan zijn bij het scheppen van nieuwe ruimtes voor gemeenschappen.

Architectuur: ontwerpen voor plekken van verbondenheid