Als de stilte gaat spreken

In onze moderne lawaaicultuur met zijn onrust, stress en overvolle agenda’s lijkt er weinig plaats te zijn voor stilte. Vrijwel permanent dringen geluiden en beelden zich aan ons op. Wij worden overstelpt door allerlei informatie, zowel via beelden als middels gesproken of geschreven taal. Internet en mobiele telefoon zijn voor veel mensen de contactmomenten bij uitstek geworden. Is er in onze moderne samenleving nog wel ruimte voor stilte, rust en tijd om tot onszelf te komen, voor overdenking en meditatie? In filosofische en religieuze tradities is er altijd aandacht geweest voor stilte als voorwaarde voor overdenking, rituelen en gebed. Een tijdelijke terugtrekking uit de wereld werd noodzakelijk geacht voor intellectuele verdieping en inkeer tot zichzelf. Ook in de poëzie wordt vaak iets aangeboden wat woorden overstijgt: het onuitsprekelijke waarover men toch moest of wilde spreken.

Lezingen:

Waar woorden stilvallen >>
Stilte als bron van religieuze ervaring >>
Meer dan wat er staat >>
Stilte als poort >>

Als de stilte gaat spreken