Afscheid en afscheidsrituelen rondom de dood

De manier waarop wij afscheid nemen van onze gestorvenen staat niet op zichzelf. Dit krijgt vorm in onze huidige geseculariseerde cultuur. Steeds minder mensen voelen zich met een kerkgenootschap verbonden. Ondanks ontkerkelijking en individualisering werden tot voor kort nog veel uitvaarten binnen kerkelijk verband uitgevoerd. In hun boek ‘Dood. Wegwijs in de Nederlandse uitvaartcultuur’ (2017) schrijven Claudia Venhorst en Brenda Mathijssen dat het aantal kerkelijke uitvaarten de laatste tijd in snel tempo afneemt. Maar daarmee is de behoefte aan een zinvolle vormgeving van uitvaarten niet verdwenen. Een en ander vraagt om rituele creativiteit. Hoe wordt in ons land zinvol vormgegeven aan uitvaarten? In hoeverre worden religieuze tradities gehandhaafd en welke nieuwe rituele vormen treffen we aan? Deze lezingencyclus wil inzicht geven in de wijze waarop wij anno 2017 omgaan met de dood. Hoe zien afscheid en afscheidsrituelen rondom de dood eruit? Naast een algemene inleiding in de diversiteit van de huidige Nederlandse uitvaartcultuur, zal ook de dagelijkse praktijk van de uitvaartbranche worden belicht. In de derde en vierde lezing van deze cyclus zullen zowel de joodse als de christelijke rituelen rondom dood en afscheid worden gethematiseerd.

Lezingen:

De Nederlandse uitvaartcultuur >>
De rol van de uitvaartverzorger >>
Sterven en rouw in joods perspectief >>
Christelijke uitvaartrituelen in onze tijd >>

Afscheid en afscheidsrituelen rondom de dood