Actuele spanningen tussen gelijke behandeling en godsdienstvrijheid

Tegen de achtergrond van de verdergaande secularisering wordt vaak gepleit voor een striktere scheiding van kerk en staat. Bovendien wordt het steeds vaker onwenselijk geacht dat organisaties op religieuze grondslag kunnen discrimineren op grond van geslacht, seksuele geaardheid of religie. Voorbeelden hiervan zijn de acceptatieplicht in het onderwijs en de mogelijkheid voor vrouwen om zich kandidaat te stellen binnen de SGP. Hoe kan in de moderne democratie en rechtsstaat een balans gevonden worden tussen non-discriminatie en vrijheid van godsdienst?

Actuele spanningen tussen gelijke behandeling en godsdienstvrijheid