Achtergrond van het Albertinumgenootschap: een geëngageerd genootschap

Het Albertinumgenootschap is een levensbeschouwelijk open, zeer divers, maar wel geëngageerd genootschap, tot stand gekomen op dominicaans initiatief.
De orde van de dominicanen heeft als doelstelling de waarheid te beschouwen en het zo verworven inzicht te verkondigen onder het motto: ‘het ingeziene door te geven aan anderen’. Het middel daartoe is de studie. Daaruit is een traditie voortgekomen van kritische reflectie over geloof en cultuur in debat met andersdenkenden, waaraan het Albertinumgenootschap zich verwant weet. Het debat met andersdenkenden heeft ook gestalte gekregen in de gevarieerde samenstelling van het genootschap. Het telt achttien leden van katholieke, protestantse, boeddhistische en humanistische huize.

Bij zijn vijfentwintigjarige jubileum in 2007 werd het Albertinumgenootschap als volgt geprezen: “Het genootschap volgt de cultuur op de voet. Genetische manipulatie, secularisatie, de nieuwe armoede, geweld, fundamentalisme. Als Europa één wordt, vragen wij ons af wat het christendom hierin kan betekenen. Als Intelligent Designers de evolutietheorie uitdagen nodigen we hen uit voor een debat, als engelen in de mode raken wijden we er een cyclus aan. We hopen […..] gelegenheid te vinden lezingen en cursussen te geven over nieuwe ideeën, grootse discussies en interessante ontwikkelingen. Dit alles in kritische verbondenheid met de traditie van Dominicus en het christendom….”
(Zie Patrick Chatelion Counet, ‘Het Albertinumgenootschap, 25-jarig jubileum.’
in: Edward Schillebeeckx, Albertus de Grote, p. 5-8)
En zo doet het genootschap het nog steeds. De laatste jaren zijn het debat rond de hersenen en de ziel, de migratie, de dialoog met de islam, de ecologie en de economie aan de orde gekomen. Zo hoopt het genootschap een bijdrage te leveren aan de meningsvorming in de kerk en de stad van Nijmegen.

Lees meer over de voorgeschiedenis