500 jaar kerkhervorming

In 2017 wordt het begin van de Reformatie, 500 jaar geleden, gevierd. Reformatorische voormannen zoals Maarten Luther drongen sterk aan op hervorming van de kerk als behorend tot het wezen van de christelijke kerk. Hiertegen zette de katholieke kerk zich af en schermde met de onvergankelijke traditie(s). Heden ten dage wordt de roep naar hervorming zowel in protestantse als katholieke kring almaar luider. Is er slechts aanpassing aan de geest des tijds, aan de nieuwe media, dus oude wijn in nieuwe zakken? Er is veel onmacht te constateren. Hoe gaat men in protestantse kring met dit oude adagium om?

500 jaar kerkhervorming