WELKOM BIJ DE (VERNIEUWDE) WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

 

Nijmegen, 15 september 2020

Beste mensen, die geïnteresseerd zijn in de Albertinumlezingen,

Twee maanden geleden hebben we U gemeld dat we voornemens waren het vervolg op de cyclus Waarden en normen… (nog 3 lezingen)  in november te houden.

Door de ontwikkelingen rond het Covid-19 virus en de daarbij van overheidswege genomen maatregelen hebben we nu moeten besluiten om deze planning los te laten en de cyclus in november aanstaande te cancelen.

Het nog steeds rondwarende virus en het nog niet gevonden vaccin houden ons bezig: omwille van U als veelal kwetsbare geïnteresseerden en ons als genootschapsleden dienen we zeer zorgvuldig om te gaan met de planning.

Zodra wij een mogelijkheid zien om verantwoord lezingen aan te bieden zullen wij deze plannen en U daarvan op de hoogte stellen.

Tot die tijd wensen wij U en uw naasten alle goeds voor uw gezondheid en veel sterkte.

Namens het Albertinumgenootschap

 

Paul Juffermans,

voorzitter

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk >> te Nijmegen,      uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. Er is een              ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans Website: www.albertinumgenootschap.nl Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                       Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963   e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33, 6543 KA Nijmegen, 024-3228285   e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.