WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

 

KERSTBOODSCHAP

Beste mensen die geïnteresseerd zijn in het Albertinumgenootschap

Zoals u bekend zal zijn hebben wij als genootschap het afgelopen jaar een groot deel van ons lezingenprogramma moeten schrappen vanwege de coronacrisis en de daarmee samenhangende maatregelen. Wij hebben dit proberen te ondervangen door de afgelopen maand een aantal lezingen in de vorm van artikelen aan u ter beschikking te stellen onder de titel Corona in context, filosofisch, biologisch en theologisch. Ik hoop dat dit op digitale wijze enigszins het vacuüm heeft kunnen opvullen, al besef ik dat er niets gaat boven het aanhoren van een lezing waarbij de spreker in levende lijve aanwezig is, het met elkaar daarover in gesprek gaan en het elkaar ontmoeten bij de koffie. Maar zoals het er nu naar uitziet – we zijn nu in lock-down en het vaccinatieprogramma start op 8 januari –  is het nog zeer onzeker of er de komende maanden fysieke bijeenkomsten mogelijk zijn.
Niettemin hebben wij gemeend toch één bijeenkomst te kunnen plannen, namelijk de jaarlijkse Eckhartlezing. Deze zal plaatsvinden op 27 mei.
Dr. Michel Dijkstra zal dan een lezing geven over het onderwerp Meister Eckhart en Zen. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud, want de toekomst is nog onzeker.

Rest mij u en uw naasten een
ZALIG KERSTMIS en een VOORSPOEDIG en vooral GEZOND NIEUWJAAR
toe te wensen. Ik hoop dat we elkaar op 27 mei weer kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans
Voorzitter Albertinumgenootschap

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

 

DIGITALE LEZINGENCYCLUS:

CORONA IN CONTEXT, FILOSOFISCH, BIOLOGISCH EN THEOLOGISCH

 De essays:

Klik voor de lezing op

God en de Corona-crisis >>
gepubliceerd: 10-12-2020
Auteur: prof. dr. Nico Schreurs, oud-hoogleraar dogmatische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

Virussen: speciaal Covid-19 (Sars-CoV2)>>
gepubliceerd: 03-12-2020
Auteur: drs. Rob van Woerkom, oud-docent biologie aan het Notre Dame des Anges in Ubbergen.

God, mens en de corona, een filosofische reflectie >>
gepubliceerd: 26-11-2020
Auteur: dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk >> te Nijmegen,      uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. Er is een              ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans Website: www.albertinumgenootschap.nl Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                       Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963   e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33, 6543 KA Nijmegen, 024-3228285   e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.