WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

Aan de belangstellenden van het Albertinumgenootschap

 Zoals u weet heeft ons genootschap geruime tijd geen activiteiten kunnen ontplooien vanwege corona en de daarmee verbonden maatregelen. Vanwege de stijgende vaccinatiegraad lijkt er nu voor de toekomst weer meer mogelijk te zijn.

Daarom hebben we de oorspronkelijk voor 27 mei 2021 geplande Eckhartlezing moeten verplaatsen naar 30 september 2021 (ONDER VOORBEHOUD VAN DE CORONAMAATREGELEN).

We gaan ervan uit dat dan iedereen gevaccineerd is en er weer op een verantwoorde manier een fysieke bijeenkomst mogelijk is in de vertrouwde omgeving, de zijkapel van de Dominicuskerk.

De Eckhartlezing zal worden gehouden door dr. Michel Dijkstra met als titel:
“Hoe Zen is Eckhart?”

lees verder>>E-folder Eckhartlezing 2021

 

Tevens zijn we van plan om in de maand november een lezingencyclus te organiseren over het onderwerp Identiteit. Dit zeer actuele thema willen we vanuit verschillende invalshoeken belichten. Nadere berichtgeving volgt hierover.

 

Volgend jaar viert het Albertinumgenootschap haar 40-jarig jubileum. Wij willen hier een dag aan wijden met lezingen en een feestelijk tintje. Daartoe hebben wij een commissie ingesteld die het een en ander gaat voorbereiden. Wij houden u op de hoogte van onze plannen.

Intussen hoop ik dat u en uw naasten gezond blijven en dat we elkaar na de zomer weer in levende lijve kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans
voorzitter Albertinumgenootschap

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

 

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk >> te Nijmegen,      uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. Er is een              ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans Website: www.albertinumgenootschap.nl Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                       Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963   e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33, 6543 KA Nijmegen, 024-3228285   e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.