WELKOM BIJ DE WEBSITE VAN HET ALBERTINUMGENOOTSCHAP

 

DIGITALE LEZINGENCYCLUS:

CORONA IN CONTEXT, FILOSOFISCH, BIOLOGISCH EN THEOLOGISCH

 

Wat doet de coronacrisis met ons?

Het coronavirus heeft ons in de ban. We dachten er na de eerste golf in maart dit jaar redelijk snel vanaf te zijn, maar nu zitten we in de tweede golf. We zullen er nog lang mee moeten leren leven. Hoe doen we dat? Sommigen zien in het omgaan met de crisis een kans om weer terug te keren tot de grondwaarden van het leven, bijvoorbeeld solidariteit met zieken  ouderen. De hoop was een leidende gedachte. De hoop inspireerde de wetenschap en de politiek. Houden we dat vol tijdens de tweede golf nu? Er wordt veel gevraagd, met name van de jongeren, voor de maatschappelijke solidariteit die ervoor moet zorgen dat ons gezondheidssysteem niet in elkaar zakt. De maatregelen tegen de Corona, zoals de lock-down, moeten laveren tussen wat goed is voor het gezondheidssysteem en voor het maatschappelijk welbevinden. Moeilijke keuzes die gepaard gaan met moeilijk gedrag. En natuurlijk komen dan ook de vragen naar God, lijden en dood, ziekte en gezondheid, de zin van dit alles naar boven. Aan die vragen is deze essaycyclus gewijd.  Eerst een filosofische reflectie, daarna de broodnodige zakelijke informatie vanuit de biologie en dan een theologische afronding.

De essays:

Klik voor de lezing op

God, mens en de corona, een filosofische reflectie >>
gepubliceerd: 26-11-2020
Auteur: dr. Gerrit Steunebrink, oud-docent godsdienst- en cultuurfilosofie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen.

Virussen: speciaal Covid-19 (Sars-CoV2)
Wordt op website gepubliceerd: 03-12-2020
Auteur: drs. Rob van Woerkom, oud-docent biologie aan het Notre Dame des Anges in Ubbergen.

God en de Corona-crisis
Wordt op website gepubliceerd: 10-12-2020
Schrijver: prof. dr. Nico Schreurs, oud-hoogleraar dogmatische theologie aan de Faculteit Katholieke Theologie van de Universiteit van Tilburg.

 

Nijmegen, 19 november 2020

Beste mensen die geïnteresseerd zijn in het Albertinumgenootschap

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de coronapandemie zult u begrijpen dat het voor ons als Albertinumgenootschap nog steeds onmogelijk is om op de gebruikelijke manier lezingencycli te organiseren voor u als belangstellende bezoeker. En het ziet ernaar uit dat dit in 2020 ook niet meer mogelijk is. Niettemin hebben wij een manier bedacht om u toch deze maanden langs digitale weg een aantal lezingen aan te bieden rond een bij uitstek actueel thema onder de titel Corona in filosofische, biologische en theologische context, geschreven door drie leden van het Albertinumgenootschap. In de  bijlage: (Folder Corona) vind u de folder waarin het een en ander nader wordt uitgelegd. U kunt deze lezingen vinden op onze website: www.albertinumgenootschap.nl.  Ik wens u veel inspiratie bij het lezen van deze artikelen en hoop dat we elkaar het volgend jaar weer binnen niet al te lange tijd in goede gezondheid kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Paul Juffermans
Voorzitter Albertinumgenootschap

 

 

Voor INFORMATIE over de huidige, toekomstige en gehouden LEZINGEN-CYCLI  klik hiernaast in de rechterzijbalk

Albertinumlezingen te Nijmegen

Het Albertinumgenootschap >> organiseert voor een breed geïnteresseerd publiek cycli van lezingen over levensbeschouwelijke, sociaal-politieke en culturele onderwerpen in hun onderlinge samenhang. Daarmee neemt het een aparte plaats in in het grote lezingenaanbod in Nijmegen en omgeving. De vorm van de cyclus biedt meer kansen op uitwerking en verdieping van een thema. Daardoor kunnen ook de maatschappelijk-culturele en levensbeschouwelijke onderwerpen niet geïsoleerd, maar in hun onderlinge verband ter sprake gebracht worden.

Iedere cyclus bestaat uit vier lezingen. Jaarlijks worden drie cycli aangeboden. De lezingen kunnen afzonderlijk gevolgd worden.

Naast deze cycli biedt het Albertinumgenootschap jaarlijks in mei de Eckhartlezing aan, genoemd naar de grote Dominicaanse mysticus Meister Eckhart (zie hieronder op deze pagina).

Onze sprekers zijn allen deskundigen op hun vakgebied, afkomstig uit alle geledingen van de samenleving. Zie onze lijst van sprekers >>

Voor een uitgebreidere beschrijving van de doelstelling lees verder >>

 

Algemene informatie

– De lezingen worden op donderdag gehouden in de zijkapel van de Dominicuskerk >> te Nijmegen,      uitsluitend bereikbaar via de hoofdingang aan het kerkplein, Prof. Molkenboerstraat 5. Er is een              ringleiding beschikbaar.

– De lezingen beginnen om 19.30 uur; na een koffiepauze rond 20.30 uur is er tot 21.30 uur gelegenheid    om vragen te stellen en opmerkingen te maken. De lezingen zijn ook afzonderlijk te volgen.

– De entree bedraagt 7 euro.

– Uw vriendenbijdrage stellen we op prijs op bankrekening NL44 INGB 0000 1456 01 t.n.v.                            Albertinumgenootschap Nijmegen (ANBI).

Voorzitter:                                                                                                                                                                            Dr. Paul Juffermans Website: www.albertinumgenootschap.nl Mail: info@albertinumgenootschap.nl

Folders en informatie:                                                                                                                                                       Fons Fisscher, Kloosterstraat 1A 6581 XW Malden, 024-3581963   e-mail: a.fisscher@xs4all.nl

Ans Metz, Jan Brinkhoffplantsoen 33, 6543 KA Nijmegen, 024-3228285   e-mail: AHMMetz1941@kpnmail.nl

Het Albertinumgenootschap

Het Albertinumgenootschap is ontstaan uit een activiteitengroep, in 1982 opgericht door enkele Dominicanen van het Albertinum (moederhuis Dominicanen) in Nijmegen. Nadat de laatste Dominicanen het Albertinum verlieten is de activiteitengroep onder de naam Albertinumgenootschap verder gegaan.  Het Albertinumgenootschap beoogde / beoogt daarmee het gedachtengoed van St. Dominicus en zijn volgeling Albertus Magnus verder uit te dragen vanuit de overtuiging dat de beweging van St. Dominicus in onze dagen nog zeggingskracht heeft.                                                             Lees meer over het Albertinumgenootschap.

Eckhartlezing

De levensleer van Meister Eckhart is populair. Waarom? Misschien omdat deze middeleeuwse dominicaan op onorthodoxe wijze in al zijn preken zijn toehoorders aanmoedigde om aanklevende kleinigheden achter zich te laten. Wij, mensen, moeten ons als het ware van onszelf verlossen, opnieuw een god-doorlaatbaar punt worden, om dan vervolgens vanuit een vonkende inspiratie ‘zonder waarom’ in deze wereld te staan en het goede te doen. De hele nalatenschap van Eckhart lijkt één pleidooi tegen de ik-gerichte mens: daar waar ons ‘ik’ zich bevindt, daar zijn we ver van God verwijderd. Daar waar ons ‘ik’ is, is het uitzicht beperkt.